sinaasappel


Fotografie beweegt tussen 2 uitersten: vasthouden en uitdrukken. Die uitersten kunnen nooit volkomen worden verwezenlijkt. Het vasthouden drukt ook altijd iets uit. Je kunt nauwelijks iets uitdrukken zonder ook iets vast te leggen.
Ik ben geïnteresseerd in perceptie. Wat en hoe we waarnemen en de betekenis die we daaraan geven. En welke emoties het oproept.
Ik probeer meerdere betekenissen in mijn foto's te leggen.
Ik vind uitdrukken belangrijker dan vasthouden.
Om met Ansel Adams te spreken: ik neem geen foto's, ik maak foto's.
Ik vind het leuk foto's te maken die je in verwarring brengen of waarbij meerdere interpretaties mogelijk zijn.
Of je een nieuw gezichtspunt geven.
Ik geloof niet in een vaststaande waarheid of werkelijkheid.
De werkelijkheid is er om mee te spelen, nietwaar?
Waarbij ik uiteraard de feiten van onze fysieke en sociale realiteit niet wens te ontkennen.
Alternatieve feiten bestaan niet.


De laatste 20 jaar ben ik veel dank verschuldigd aan Lioba van Meerwijk, die inmiddels, onbedoeld, een groot gat in mijn leven heeft geslagen. Ze ging dood. Ze was mijn lover, mijn maatje, mijn klankbord. Helaas. Shit happens.

Lioba

Veel van de foto's op deze site zijn bedoeld om op een groot formaat te bekijken. Op een mobiel apparaat zal veel verloren gaan. Veel details en nuances zijn dan niet zichtbaar.

Belangrijke gegevens betreffende je privacy staan op privacy.php
© hjjager fotografie 2024